Bildiri Metni Yazım Klavuzu

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Kongre kesin kayıtları ile ilgili işlemler daha sonra kongre ve web sitesi ve mail aracılığıyla duyurulacaktır. İyi çalışmalar dileriz.

 

Bildiri tam metni: 4.000- 7.000 kelime arası olmalıdır.
12 punto Times New Roman ile iki yana yaslı olarak yazılacak, satır aralığı 1,5 cm ve kenar boşluğu 1 inç ya da 2,5 cm olacaktır. Paragraf başlarındaki girinti 1,5 cm ve paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanacaktır.
Referanslar: Referanslar için sayfa altında dipnot kullanılmamalı, dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır. Referanslar metin içerisinde parantez ile gösterilmelidir. (Örneği aşağıda sunulmuştur.)
Kaynakça: Makale sonunda kaynakça bulunmalıdır.

 

Örnekler

  1. Metin İçi Referansların Gösterimi

Örnek: 1960 yılında oluşturulan ilk çevre eğitimi müfredatı, insanların içinde bulundukları çevrenin ve onun sorunlarının farkında olduklarında, çevrelerine karşı daha sorumluluk sahibi olacakları düşüncesine dayalı olarak geliştirilmiştir (Lynch, 1998:17). (Not: Sayfa numarası tırnak içinde verilen doğrudan alıntılar dışında verilmesi zorunlu değildir. Yazarın tercihine bağlıdır.)

  1. Kaynakça Gösterimi

(Büyük-küçük harflerin, nokta-virgülün nerelerde kullanıldığına, italik yazılma durumuna dikkat ediniz.) Bu yazım kuralları (APA) hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: (American_Psychological_Association_(APA)_Documentation_M.pdf)

 

Kitap:

Kaymakcan, R. (2004). Günümüz İngiltere’sinde din eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları.

Akademik Dergide Makale:
Dijkman, H.C., & Camp, D.P. (1987). Practical theodicee: A typology of six models of theodicy. Journal of Empirical Theology, 1(3), 67-86.

Edisyon Kitapta Bölüm:
Bellah, R. (1970). Civil religion in America. In R. Bellah (Ed.), Beyond Belief: Essays on Religion in Post-Traditional World. New York: Harper&Row, s.513-530.

Elektronik Kaynaklar:
Nurullah Altaş, ‘’ Türkiye’de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları,’’ Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2016, Erişim 08 Nisan 2017 http://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-31-makale-1.pdf

Bildiri Gösterimi:

Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin